SZKOLENIA BHP

Zgodnie z obowiązującym Prawem Pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w swojej Firmie. Głównym aspektem bezpieczeństwa, związanym z uzyskaniem należytej wiedzy są szkolenia BHP. Wymagane prawem lecz realizowane głównie z rozsądku i dbałości o zdrowie i życie pracowników powinny być prowadzone cyklicznie w zależności od grupy zawodowej.

Oferujemy prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez wykwalifikowanych pracowników posiadających wiedzę, doświadczenie oraz przygotowanie pedagogiczne do przekazywania wiedzy w sposób ciekawy, przystępny i przyswajalny.

Swoimi szkoleniami obalamy mity o nudnych szkoleniach, staramy się zaciekawić wiedzą, przekazać praktyczne informacje. Swoje szkolenia dostosowujemy do branży Klienta oraz grupy zawodowej uczestników szkolenia.

W swoich szkoleniach wykorzystujemy metody interaktywne, współpracujemy z kursantami. Stosujemy autorskie prezentacje szkoleniowe, flipcharty oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia możemy zrealizować w naszej sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt multimedialny, jednak mając na uwadze komfort oraz wymagania swoich Klientów prowadzimy także szkolenia w Państwa siedzibach, po wcześniejszym ustaleniu proponujemy dogodne terminy realizacji.

 

 

 

Realizujemy SZKOLENIA BHP WSTĘPNE dla:

  • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy,
  • studentów odbywających praktyki studenckie,
  • uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

 

Realizujemy SZKOLENIA BHP OKRESOWE dla:

  • pracowników służb BHP,
  • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

 

 

 

Informujemy, że w dbałości o Państwa czas i efektywność własnych działań branżowych, realizujemy szkolenia BHP metodą samokształcenia kierowanego polegającą na samodzielnych przygotowaniu się do konsultacji z naszym specjalistą. Otrzymujecie Państwo nasze autorskie materiały do przyswojenia i w dogodnym, ustalonym terminie realizujemy wymagane formalności, konsultacje. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

POSIADAMY WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

(nr wpisu: 2.10/00211/2017)

Początek strony