POMIARY WYDATKU ENERGETYCZNEGO

Głównym celem przeprowadzenia badań na stanowiskach pracy jest oznaczenie efektywnego wydatku energetycznego (netto)  metodą chronometrażowo – tabelaryczną przy użyciu miernika MWE-1 określającego wyniki na podstawie wentylacji płuc. Otrzymane wyniki są pomocne przy interpretacji i oznaczeniu wniosków dotyczących wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym (01 listopad – 31 marzec) lub całorocznie. Wykonany pomiar ma celowość profilaktyczną zmierzającą do ograniczenia negatywnych dla organizmu człowieka skutków pracy w warunkach uciążliwych min. nadmierny wysiłek fizyczny, prace na terenie otwartym w okresie zimowym.

Wykonane badania mogą posłużyć także do podjęcia właściwych działań korygująco – naprawczych koniecznych do ujęcia w ocenie ryzyka zawodowego celem ograniczenia ryzyka wykonywania pracy w warunkach uciążliwych dla zdrowia pracowników.  Wykonany pomiar oraz otrzymane wyniki mogą być podstawą do zmiany organizacji pracy, stosowania działań techniczno – proceduralnych skutkujących poprawieniem się warunków wykonywanych czynności u danego pracownika oraz tym samym zmniejszenia obciążenia fizycznego w ciągu dnia roboczego.

 

 

 

Z wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej wiążą się dodatkowe uprawnienia pracownicze oraz obowiązki pracodawcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatne posiłki i napoje.

Początek strony