SZKOLENIE – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Pracodawca jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe osób wyznaczonych, którzy będą odpowiedzialni za zaopatrzenie, obsługę apteczek oraz udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Organizujemy profesjonalne kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwej obsługi zakładowej apteczki. Stosujemy wyposażenie apteczki zgodne z normą DIN 13157 PLUS, która jest uzupełniana o niezbędne wyposażenie związane ze specyfiką zakładu pracy.

Nasze kursy opierają się głównie o ćwiczenia praktyczne przy wykorzystaniu zestawu fantomów LITTLE FAMILY wg poniższego programu ogólnego:

 • motywacja do udzielania pomocy przedmedycznej - przepisy prawne, aspekty psychologiczne,
 • rozpoznanie zagrożenia i postępowanie na miejscu zdarzenia, wzywanie kwalifikowanej pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • podstawowe czynności resuscytacyjne osób dorosłych i dzieci,
 • algorytmy postępowania - nauka praktyczna resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

 

 

SZKOLENIE – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Pracodawca jest obowiązany prowadzić szkolenia okresowe osób wyznaczonych, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Organizujemy profesjonalne kursy ochrony przeciwpożarowej, w programie których odnajdziecie Państwo podstawowe zagadnienia teoretyczne, ale przede wszystkim ćwiczenia praktyczne. Oferujemy ćwiczenia w pomieszczeniach sztucznie zadymionych, kontrolowane gaszenie pożarów przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, pokazy gaśnic i hydrantów.

Przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną organizujemy próbne ewakuacje, które dla większości firm i instytucji powinny odbywać się cyklicznie.

Program szkolenia oraz zakres intensywności ćwiczeń dopasowujemy do grup szkoleniowych, opierając się na schemacie wg poniższego programy ogólnego:

 • definicja i przyczyny powstawania pożaru,
 • rodzaje pożarów,rodzaje środków gaśniczych,
 • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zasady dostosowania środków gaśniczych do rodzaju zagrożenia,
 • zasady postępowania na wypadek pożaru,
 • zasady prowadzenia ewakuacji, zajęcia praktyczne z zakresu gaszenia pożarów.

 

 

SZKOLENIE –  BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE I USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnego instruktażu i zawiera podstawowe zagadnienia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Podczas szkolenia wykonujemy ćwiczenia praktyczne związane z wykonywaniem prac na wysokości oraz wykonywaniem ręcznych prac transportowych (największe ryzyko wypadkowe). Uczestnik jest także informowany o zabezpieczeniach i środkach ochrony zbiorowej/indywidualnej wymaganych do stosowania podczas wykonywania prac.

 

Uczestnik szkolenia otrzyma uprawnienia do wykonywania prac takich jak:

 • usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych,
 • prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest,
 • wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu.

 

 

 

Realizujemy także inne kursy/szkolenia związane z bezpiecznym wykonywaniem prac, min.:

 • bezpieczna praca na wysokości
  (szkolenie organizowane przy użyciu zestawu wysokościowego z amortyzatorem),
 • bezpieczne wykonywanie ręcznych prac transportowych
  (szkolenie organizowane z pokazem podnoszenia, przenoszenia, ciągnięcia, pchania – indywidualnie i zespołowo),
 • bezpieczna praca w magazynie
  (szkolenie organizowane z pokazem bezpiecznej pracy w otoczeniu urządzeń transportu bliskiego),
 • bezpieczna praca na budowie
  (szkolenie organizowane na terenie przemysłowym, z pokazem zagrożeń i metodami ich eliminacji).
 • oraz wiele innych
  (jeżeli szukacie Państwo innego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa – prosimy o kontakt).

 

Początek strony